Make your own free website on Tripod.com
 
     
 
       

You are visitor number  OfficeMax Coupon Codes <%Set MyPageCounter = Server.CreateObject("MSWC.PageCounter") MyPageCounter.PageHit Response.Write("" & Round(MyPageCounter.Hits) + 135125) Set MyPageCounter = Nothing%>    

 

Trang chủ ĐHBK

Giới thiệu ICD

Đào tạo

Thiêt kế Kiến trúc

Thư viện ICD

Hot News

INDUSTRIAL CONSTRUCTION DEPARTMENT

Bộ môn Xây dựng Công nghiệp

 

                     

 

Văn phòng

Điện thoại

Email

 nhà C 3-4 , phòng312

+84 4 8680117

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

Ban chủ nhiệm Bộ môn:

 • Cựu Trưởng Bộ môn: PTS. Phùng Như Thạch    Tel: 090 4347 039
 • Cựu Trưởng Bộ môn: PGS. Ngô Bình                  Tel: 091 2724 106
 • Trưởng Bộ môn:         KTS. Phan Đình Tính        Tel: 098 3121 359

 

Các thành viên:

 

 • KS. Đỗ Mạnh Hậu                        Tel: 8286 112
 • KS. Đặng Minh Nghĩa                  Tel: 091 3000 266
 • KS. Lương Thuý Nga                   Tel: 091 2492 684                  
 • ThS. KTS. Đặng Đức Thực          Tel: 091 2242 373
 • ThS. KTS. Lê Tiểu Thanh            Tel: 091 2732 230
 • ThS. KTS. Hoàng Thanh Thuỷ     Tel: 091 3594 363
 • ThS. KTS. Phan Việt Toàn           Tel: 090 4669 098

   

 

 

Các chuyên ngành đào tạo 

 • Hệ cao đẳng chính quy
  • Công nghệ hữu cơ - hoá dầu
  • Công nghệ in
  • Công nghệ vật liệu Silicat
 • Hệ đại học chính quy
  • Công nghệ các chất vô cơ và phân bón hoá học
  • Công nghệ Vật liệu Silicat
  • Công nghệ Ðiện hoá và Bảo vệ kim loại
  • Công nghệ In
  • Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu
  • Công nghệ các hợp chất Cao phân tử
  • Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hoá học - Thực phẩm
  • Máy và Thiết bị Công nghiệp Hoá chất - Dầu khí
  • Công nghệ hoá lý
  • Công nghệ giấy 
 • Hệ đại học tại chức
  • Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu
  • Công nghệ các chất vô cơ
  • Công nghệ Ðiện hoá và Bảo vệ kim loại
  • Công nghệ Vật liệu Silicat
  • Công nghệ Vật liệu Polyme
  • Công nghệ Giấy
  • Máy và Thiết bị Hoá chất - Dầu khí 
 • Cao học
  • Hoá cơ bản
  • Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hoá học-Thực phẩm
  • Máy và Thiết bị Công nghiệp Hoá chất
  • Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu
  • Công nghệ các chất vô cơ và phân bón
  • Công nghệ Ðiện hoá và Bảo vệ kim loại
  • Công nghệ Vật liệu Silicat
  • Công nghệ Vật liệu Polyme 
 • Nghiên cứu sinh
  • Hoá cơ bản
  • Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hoá học-Thực phẩm
  • Máy và Thiết bị Công nghiệp Hoá chất
  • Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu
  • Công nghệ các chất vô cơ và phân bón
  • Công nghệ Ðiện hoá và Bảo vệ kim loại
  • Công nghệ Vật liệu Silicat
  • Công nghệ Vật liệu Polyme

Định hướng phát triển

 • Đào tạo kỹ sư kỹ thuật, thạc sỹ, tiến sỹ, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, triển khai, quản lý công nghệ, điều hành trong các viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp... thuộc các lĩnh vực hoá học, thực phẩm, vật liệu, in ấn và các ngành liên quan.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phối hợp với các cơ sở sản xuất, các viện nghiên cứu trong ngành nhằm nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiến tới hội nhập với khu vực và thế giới. 

Các bộ môn cùng trực thuộc khoa Công nghệ Hoá học:

STT

Bộ môn

Văn phòng

Điện thoại

Trưởng bộ môn

1

Hoá lý

C1-421

8 680 109

TS. Trần Thị Thanh Thủy

2

Hoá Hữu cơ

C1-418

8 691 145

TS. Trần Thu Hương

3

Hoá Phân tích

C1-410

8 692 206

ThS. Lương Thị Thu Hương

4

Hoá Vô cơ - Đại cương

C1-408

8 680 110

TS. Trần Đại Lâm

5

Công nghệ in

C4-5 203

8 683 797

TS. Trần Văn Thắng

6

Máy và Thiết bị Công nghiệp Hoá chất

C3-4 310

8 692 510

ThS. Phạm Ngọc Anh

7

Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu

C4-5 303

8 682 441

TS. Nguyễn Hữu Trịnh

8

Công nghệ các chất Vô cơ

C4-302

8 692 943

TS. Lê Xuân Thành

9

Công nghệ Điện hoá và Bảo vệ Kim loại

C5-111

8 680 122

TS. Trần Trung

10

Quá trình - thiết bị công nghệ hoá - thực phẩm

C4-108

8 680 121

PGS. TS. Nguyễn Hữu Tùng

11

Công nghệ Vật liệu Silicát

C4-104

8 692 517

TS. Tạ Ngọc Dũng

12

Xây dựng Công nghiệp

C3-4 312

8 680 117

KTS. Phan Đình Tính

13

CN Xenluloza - Giấy

14

CN Hoá dược & Hoá chất Bảo vệ thực vật

15

PTN CN Lọc hoá dầu & VLXT

C5-10 301

8 683 098

PGS. TS. Vũ Đào Thắng